Tủ điều khiển hệ thống phòng & chống cháy.


Dưới sự thiết kế, lập trình, lắp rắp và chạy thử của các kỹ sư/công nhân Việt Nam; các thiết bị được sản xuất từ Nhật và Hàn Quốc đã được tích hợp với nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh là "Tủ điều khiển hệ thống phòng & chống cháy". PECSI đã từng bước thực hiện những ước mơ của mình bằng những đêm thức trắng.


CÁC DỰ ÁN KHÁC