Hoàn thành dự án cấp hệ thống bơm chất tạo mùi (Odorant)


Sau 6 tháng thiết kế, mua sắm, chế tạo và lắp ráp; Hệ thống bơm chất tạo mùi (Odorant) cho nhà máy phân phối khí Cà Mau đã được nghiệm thu và sẵn sàng chuyển tới công trường để lắp đặt, chạy thử. Đây là hệ thống không thể thiếu trong các nhà máy chế biến xăng, nhằm phát hiện nhanh chóng việc rò rỉ và kịp thời phòng tránh những tai nạn tiềm ẩn.


CÁC DỰ ÁN KHÁC