Our Projects


Thiết kế lắp đặt và chạy thử tủ F&G

PECSI thiết kế, mua sắm, lắp đặt và chạy thử hệ thông chống cháy nổ cho cụm máy phát dự phòng trên giàn Thiên Ưng (VSP)

Read Full Article

Lắp đặt thiết bị và valve điều khiển

PECSI hiệu chuẩn và lắp đặt các thiết bị điều khiển, valve điều khiển cho hệ thống làm mát nước sông Kho lạnh Thị Vải (PVGas)

Read Full Article

Lắp đặt Hệ thống tủ điều khiển

Là nhà thầu phụ của Yokogawa cung cấp tủ điều khiển cho dự án Thái Bình-Hàm Rồng (PVGas)

Read Full Article

Cung cấp và lắp đặt hệ thống E&I cho cụm Chemical Injection Skid (CIS)

PECSI provides all of Pumps and Instrument for CIS of Thien Ung platform (VSP)

Read Full Article

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG MỀM

PECSI thiết kế và lắp đặt hệ thống khởi động mềm cho các động cơ công suất lớn trên các giàn khai thác dầu khí.

Read Full Article

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TỦ SẤY QUE HÀN

PECSI cung cấp tủ sấy que hàn từ 50 kg đến 500 Kg.

Read Full Article
Total : 6 Pages 1/1 : [ 1 ]