DỊCH VỤ LẮP ĐẶT


PECSI perform installation and commissioning services for electrical and process control systems for the oil and gas industry, Chemical and famercy, Food and beverage

Lắp đặt các thiết bị và hệ thống công nghệ:

Lắp đặt đường ống, bình chứa, bình áp suất, bình tách lỏng/khí/dầu, bình lọc, hệ thống trao đổi nhiệt, băng chuyền trong ngành Dầu khí, Năng lượng, Hóa chất và Thực phẩm.

Lắp đặt thiết bị và hệ thống điện:

Lắp đặt hệ thống phân phối điện (Máy biến áp, tủ máy cắt, tủ phân phối, UPS, máy phát điện…), hệ thống chiếu sáng, hệ thống tiếp địa / hệ thống chống sét và hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Lắp đặt hệ thống điều khiển:

Lắp đặt tủ điều khiển trung tâm, hệ thống giám sát, hệ thống đo đếm, hệ thông thông tin, hệ thống phòng cháy và hệ thống SCADA. Lắp đặt các van đóng mở và điều khiển bằng khí nén hoăc dầu thủy lực.