DỊCH VỤ SỬA CHỮA & BẢO TRÌ


Pecsi perform repair services, replacement and maintenance of electrical and instrument equipment and systems

Sửa chữa, thay thế và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống Công nghệ:

 • Đường ống, bình chứa, bình áp suất, bình tách lỏng/khí/dầu (Separator 2&3 phase), bình lọc (Filter)
 • Các thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Exchanger, Electric Heater, Burner, Water Bath Heater, Thermal Oil Heating…)
 •   Hệ thống Pump hóa chất (Chemical Injection Pump skid)
 • Hệ thống sử lý nước nhiễm dầu.

Sửa chữa, thay thế và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống Điện:

 • Hệ thống máy căt và tủ phân phối
 • Hệ thống UPS
 • Hệ thống chiếu sáng
 • Máy phát điện và máy biết áp.

Sửa chữa, thay thế và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống Điện:

 • Các van an toàn và van điều khiển bằng khí nén và dầu thủy lực
 • Các thiết bị đo đếm nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, cao độ…
 • Các tủ điều khiển…