DỊCH VỤ NÂNG CẤP VÀ HIỆU CHUẨN


PECSI perform calibration, upgrading and repairing service for instruments and control system

Hiệu chuẩn các thiết bị điều khiển:

  • Các thiết bị đo đếm nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, cao độ…

Nâng cấp phần mêm điều khiển của các hãng:

  • Yokogawa
  • Emerson
  • ABB
  • Cimon